Přínosy Autodesk BIM pro infrastrukturu

Doprava

Informační model budovy (BIM) je postup vycházející z inteligentního modelu, který přináší potřebný přehled pro rychlejší a hospodárnější tvorbu i řízení stavebních projektů s menším dopadem na životní prostředí.

Projektanti pozemních staveb

Úspěšní projektanti se mohou rychle přizpůsobovat změnám a zvažovat možné dopady svých návrhů. Podívejte se, jak vám Autodesk®BIM pro infrastrukturu pomůže s tvorbou lépe fungujících návrhů v rychle se měnícím prostředí s omezeným rozpočtem.

Plánovači

Od dnešních projektantů plánujících infrastrukturu se očekává, že vyhodnotí více variant návrhu, doporučí řešení a pomohou získat schválení zadavatele, ještě než se přikročí k navrhování. Podívejte se, jak vám Autodesk® BIM pro infrastrukturu pomůže naplnit rostoucí požadavky na tuto stále se rozšiřující pozici.

GIS profesionálové

Informace jsou dnes k dispozici z více zdrojů, než byly kdy dříve. GIS profesionálové proto potřebují mít možnost účinněji sdružovat data a prezentovat je snadno srozumitelným způsobem. Podívejte se, jaké Autodesk® BIM pro infrastrukturu poskytuje nástroje k úspěšnému přístupu k potřebným informacím a jejich shromažďování.

Zeměměřič

V dnešním světě plném technologií jsou tradiční zeměměřičské postupy nahrazovány rychlejšími a přesnějšími způsoby provádění průzkumných prací. Podívejte se blíže, jak můžete aktualizovat své postupy, abyste odevzdávali lepší projekty a získali konkurenční výhodu.

Majitelé, vedoucí pracovníci a projektoví manažeři

Pracovníci s rozhodovacími pravomocemi ve firmách a agenturách, které pracují na infrastrukturních projektech, jsou pod nebývalými obchodními tlaky. Podívejte se, jak Autodesk® BIM pro infrastrukturu pomůže majitelům, vedoucím pracovníkům i projektovým manažerům s růstem a ziskovostí jejich podnikání.

Kontakty

Vyberte si vhodný kontakt v seznamu autorizovaných partnerů společnosti Autodesk.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace